Ласкаво просимо

Ради вітати вас на нашому порталі. Сподіваємося, ви зможете знайти тут багато нового і цікавого.

Вуглекислота у виробництві безалкогольних напоїв

Одним з основних показників, що характеризують якість газованих безалкогольних напоїв, є вміст в них вуглекислоти. Вода мінеральна, рясно насичена вуглекислотою, добре угамовують спрагу. Вуглекислота вигідно доповнює смак напоїв, що становлять, підсилює виділення ароматичних речовин і, крім того, є прекрасним консервантом, пригноблюючим розвиток мікроорганізмів.

Вводити вуглекислоту в напої можна двома способами: 1) насиченням охолодженої і деаерованої води з подальшим введенням її в пляшки, залиті певною дозою купажпого сиропу, і 2) насиченням суміші деаерованої води і купажного сиропу з подальшим розлівом вже насиченого напою.

Для насичення напоїв зазвичай вживають рідку вуглекислоту, і проводять цю операцію в спеціальних апаратах, званих сатураторами і карбоохладітелямі.

Ступінь насичення питної мінеральної води вуглекислотою залежить від здатності вуглекислоти розчинятися в компонентах напою, від температури води і тиск, при якому проводиться процес насичення, тривалість контакту, поверхні обміну, наявності повітря у вуглекислоті і воді.

По вимогах технологічних інструкцій температура води в процесі насичення її вуглекислотою не повинна перевищувати на заводах, що мають аміачні холодильні установки, 4 З, а на заводах, оснащених простими льдосольовимі установками, 6 С.

Робочий тиск при насиченні води вуглекислотою залежить від конструкції сатуратора і зазвичай знаходиться в межах 0,3-0,6 Мн/м2.

Процес отримання газованої води полягає в тому, що вуглекислий газ, приведений в зіткнення з водою в замкнутому просторі, абсорбується нею.

Абсорбція вуглекислого газу протікає одночасно з десорбцією, тобто при дифузії газу в рідку фазу частина його дифундує назад в газову. У певний момент встановлюється рівновага між газом, що знаходиться в розчині, і над ним. При такому стані в одиницю часу розчиняється стільки газу, скільки його виділяється з розчину. Кількісний розподіл газу між газовою і рідкою фазою залежить від тиску і температури.

За законом Генрі відношення розчиненого в газовій фазі газу (Сг) до концентрації його в рідині (Ст) при постійній температурі є величина постійна.

Слід зазначити, що ця залежність може порушитися в тому випадку, якщо газ при розчиненні вступає в хімічну взаємодію з розчинником або якщо розчинення проводиться при тиску, що перевищує 0,4 Мн/м2. Процес насичення води мінеральною газом необхідно вести при зниженій температурі, оскільки при екзотермічних процесах з пониженням температури значення коефіцієнта До зменшується. З підвищенням тиску розчинність вуглекислоти збільшується, оскільки за законом Дальтону, парціальний тиск речовин в газовій фазі пропорційно концентрації його в цій фазі, тобто якщо тиск зростає, то збільшується і парціальний тиск, що приводить до збільшення концентрації вуглекислого газу в газовій фазі і, як наслідок, до підвищення концентрації його в рідкій фазі.

Вода мінеральна, питної мінеральної води, газованої води

Copyright (c) 2016 Карта сайта.